Naša ponuka

Nitra
73 000,00€
Rozloha: 55 m2
Nitra
55 000,00€
Rozloha: 4730 m2
Nitra
53 500,00€
Rozloha: 660 m2
Nitra
123 000,00€
Rozloha: 100 m2