Naša ponuka

Štúrovo
26 500,00€
Rozloha: 35m2 m2
Štúrovo
41 500,00€
Rozloha: 65,5 m2 m2